อัตราค่าบริการจัดฟัน

อัตราค่ารักษาพยาบาล                                                                                ค่ารักษาเริ่มต้น (บาท/THB)
จัดฟัน
 • จัดฟันโลหะ
  (จัดฟันโลหะผ่อนสบายๆ ไม่มีค่าติดเครื่องมือ
  • 4 เดือนแรกชำระ 3,000 บาท
  • เดือนต่อมาชำระ เดือนละ 1,000 บาท จนจบการรักษา)
35,000  บาท
 • จัดฟันใส
  (จัดฟันแบบใส • เริ่มต้น 8,000 บาท)
8,000 บาท
 • จัดฟันระบบ Damon
  (จันระบบดามอน (จัดเสร็จเร็ว,เจ็บน้อย)
  • 2 เดือนแรกชำระ 12,000 บาท
  • เดือนต่อไปชำระเดือนละ 2,500 บาท จนจบการรักษา)
59,000 บาท
 • จัดฟันแบบเซรามิก
  (จัดฟันแบบเซรามิกผ่อนสบายๆ
  • 3เดือนแรกชำระเดือนละ 5,000 บาท
  • เดือนต่อไปชำระ เดือนละ 1,500 บาท จนจบการรักษา)
45,000 บาท

หมายเหตุ :

 • อัตราค่ารักษาอื่น ๆ ท่านสามารถโทรสอบถามได้จากทางคลินิก
 • อัตราค่ารักษาดังกล่าวเป็นการประเมินในเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายจริงทันตแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากทำการตรวจ ปรึกษาและวางแผนรักษาแล้ว
 • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า