อัตราค่าบริการทันตกรรมเด็ก

อัตราค่ารักษาพยาบาล                                                                                ค่ารักษาเริ่มต้น (บาท/THB)
ทันตกรรมเด็ก
  • เคลือบฟลูออไรด์และตรวจฟัน
500 บาท
  • ถอนฟัน
250-350 บาท
  • อุดฟัน
400-800 บาท
  • คลอบฟันโลหะกันสนิม
1,500 บาท

หมายเหตุ :

  • อัตราค่ารักษาอื่น ๆ ท่านสามารถโทรสอบถามได้จากทางคลินิก
  • อัตราค่ารักษาดังกล่าวเป็นการประเมินในเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายจริงทันตแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากทำการตรวจ ปรึกษาและวางแผนรักษาแล้ว
  • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า