อัตราค่าบริการฟอกสีฟัน

อัตราค่ารักษาพยาบาล                                                                                ค่ารักษาเริ่มต้น (บาท/THB)
ฟอกสีฟัน
 • ฟอกสีฟันที่คลินิก
  (ฟอกสีฟันที่คลินิก
  • ฟันขาวขึ้นทันที 4-5เฉด
  • ใช้แสงเย็น Cool light Me Too จากประเทศฝรั่งเศส
  เร่งปฏิกิริยา ทำให้ฟันขาวคงทน
  • น้ำยาฟอกสีฟัน ผสมสารกันเสียวฟัน
  • ทันตแพทย์ทำเองทุกเคส)
3,900 บาท
 • ฟอกสีฟันที่บ้าน
  (ฟอกสีฟันที่บ้าน
  • รับถาดฟอกสีฟัน 2 ชิ้น
  • และน้ำยา Opalescence จากประเทศอเมริกา 2 หลอด
  • ฟอกก่อนนอน 2-4 ชั่วโมง/วัน
  • ฟันค่อยๆขาวขึ้น อย่างเห็นได้ชัด)
3,500 บาท

หมายเหตุ :

 • อัตราค่ารักษาอื่น ๆ ท่านสามารถโทรสอบถามได้จากทางคลินิก
 • อัตราค่ารักษาดังกล่าวเป็นการประเมินในเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายจริงทันตแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากทำการตรวจ ปรึกษาและวางแผนรักษาแล้ว
 • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า