อัตราค่าบริการฟันคุด+ถอนฟัน

อัตราค่าบริการ

อัตราค่ารักษาพยาบาล                                                                                ค่ารักษาเริ่มต้น (บาท/THB)
ศัลยกรรมช่องปาก / Oral Surgery
 • ถอนฟันธรรมดา (Tooth Extraction)
ซี่ละ 400-800 บาท
 • ถอนฟันชนิดยาก
  (Complicated Tooth Extraction)
ซี่ละ 700-1,000 บาท
 • ผ่าฟันคุด
  (Surgical Removal of Impacted Tooth)
ซี่ละ 1,500-3,500 บาท
 • ใส่ยาชาเพิ่ม
หลอดละ 100 บาท

หมายเหตุ :

 • อัตราค่ารักษาอื่น ๆ ท่านสามารถโทรสอบถามได้จากทางคลินิก
 • อัตราค่ารักษาดังกล่าวเป็นการประเมินในเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายจริงทันตแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากทำการตรวจ ปรึกษาและวางแผนรักษาแล้ว
 • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า