อัตราค่ารักษาฟันปลอมติดแน่น

อัตราค่ารักษาพยาบาล                                                                                ค่ารักษาเริ่มต้น (บาท/THB)
ฟันปลอมติดแน่น / Fixed Prosthodontics
 • เดือยฟันสำเร็จรูป (Prefabricated Post)
ซี่ละ 3,000 บาท
 • Core Build Up
ซี่ละ 1,000-1,500 บาท
 • ครอบฟันชั่วคราว (Temporary Crown)
ซี่ละ 1,500 บาท
 • ครอบฟัน Non -Precious
 ซี่ละ 6,000-7,000 บาท
 • ครอบฟัน Palladium-Based (2%Gold)
 ซี่ละ 10,000-11,000 บาท
 • ครอบฟัน Semi -Precious (45%Gold)
 ซี่ละ 12,000-13,000 บาท
 • ครอบฟัน High -Precious (87%Gold)
 ซี่ละ 14,000-15,000 บาท
 • ครอบฟันเซรามิค (All Ceramic Crown)
 ซี่ละ 12,000-18,000 บาท
 • ยึดครอบฟันหลุด
 ซี่ละ 500-1,000 บาท
*หมายเหตุ: สามารถแบ่งชำระเป็นงวดๆได้

หมายเหตุ :

 • อัตราค่ารักษาอื่น ๆ ท่านสามารถโทรสอบถามได้จากทางคลินิก
 • อัตราค่ารักษาดังกล่าวเป็นการประเมินในเบื้องต้น ค่าใช้จ่ายจริงทันตแพทย์จะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบหลังจากทำการตรวจ ปรึกษาและวางแผนรักษาแล้ว
 • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า