ประกันสังคม

Updated ! ปี60 ทำฟันเบิกประกันสังคมอะไรได้บ้าง….มาดูกัน

สวัสดีค่ะ ช่วงนี้ประกันสังคมมีการปรับสิทธิ์ประโยชน์สำหรับค่าทำฟันใหม่ค่ะ วันนี้WeSmile จะขอมาชี้แจงให้เข้าใจกันมากขึ้นค่ะ สำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการกรณีทันตกรรมในระบบประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นการขูดหินปูน อุด ถอน และผ่าฟันคุด จาก 600 บาท/ราย/ปี ** เพิ่มเป็น 900 บาท/ราย/ปี  ** ราคากลางกิจกรรมบริการทันตกรรม (จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 900 บาท/ราย/ปี) ลำดับ      รายการ                        อัตราค่าบริการ(บาท) 1        ขูดหินปูนทั้งปาก                                400 2        อุดฟันด้วยวัสุด Amalgam -  1 ด้าน            ...