อัตราค่าบริการ

** ทำฟันที่ We Smile เบิกประกันสังคมได้ **

สำหรับคนที่มีประกันสังคม เวลามาทำฟันที่คลินิก สามารถขอแบบฟอร์มเพื่อไปเบิกประกันสังคม ได้ 900บาท/ ปี นะคะ

อัตราค่ารักษาพยาบาล                                                                                ค่ารักษาเริ่มต้น (บาท/THB)
 • ตรวจและให้คำปรึกษา ทำฟัน จัดฟัน
  (Oral Examination & Advice)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • เอกซเรย์ / X-Ray
 • Periodical film (Small dental film)
 • Panoramic (Big full mouth x-ray)
120 บาท
งานอุดฟัน / Operative Dentistry
 • อุดฟันวัสดุเหมือนฟัน (Composite Filling)
ด้านละ 400-800 บาท
 • อุดฟันวัสดุโลหะ/สีเงิน (Amalgam Filling)
ด้านละ 400-800 บาท
รักษาโรคเหงือก / Periodental Dentistry
 • ขูดหินปูน (Scaling or Cleaning)
ครั้งละ 500-900 บาท
 • ขูดหินปูนและขัดเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์
  (Cleaning with Fluoride paste)
ครั้งละ 600-1,000 บาท
 • เกลารากฟันเฉพาะบริเวณ (Root Planing)
ซี่ละ 300 บาท
 • ศัลยกรรมปริทันต์ (Periodantal Surgery)
ครั้งละ 1,500-3,500 บาท
ศัลยกรรมช่องปาก / Oral Surgery
 • ถอนฟันธรรมดา (Tooth Extraction)
ซี่ละ 400-800 บาท
 • ถอนฟันชนิดยาก
  (Complicated Tooth Extraction)
ซี่ละ 700-1,000 บาท
 • ผ่าฟันคุด
  (Surgical Removal of Impacted Tooth)
ซี่ละ 1,500-3,500 บาท
 • ใส่ยาชาเพิ่ม
หลอดละ 100 บาท
ทันตกรรมรากฟันเทียม / Dental Implant
 • Implant Fixture
ซี่ละ 35,000-40,000 บาท
 • Dental Implant Crown
ซี่ละ 12,000-20,000 บาท
ฟอกสีฟัน
 • ฟอกสีฟันที่คลินิก
  (ฟอกสีฟันที่คลินิก
  • ฟันขาวขึ้นทันที 4-5เฉด
  • ใช้แสงเย็น Cool light Me Too จากประเทศฝรั่งเศส
  เร่งปฏิกิริยา ทำให้ฟันขาวคงทน
  • น้ำยาฟอกสีฟัน ผสมสารกันเสียวฟัน
  • ทันตแพทย์ทำเองทุกเคส)
3,900 บาท
 • ฟอกสีฟันที่บ้าน
  (ฟอกสีฟันที่บ้าน
  • รับถาดฟอกสีฟัน 2 ชิ้น
  • และน้ำยา Opalescence จากประเทศอเมริกา 2 หลอด
  • ฟอกก่อนนอน 2-4 ชั่วโมง/วัน
  • ฟันค่อยๆขาวขึ้น อย่างเห็นได้ชัด)
3,500 บาท
จัดฟัน
 • จัดฟันโลหะ
  (จัดฟันโลหะผ่อนสบายๆ ไม่มีค่าติดเครื่องมือ
  • 4 เดือนแรกชำระ 3,000 บาท
  • เดือนต่อมาชำระ เดือนละ 1,000 บาท จนจบการรักษา)
35,000  บาท
 • จัดฟันใส
  (จัดฟันแบบใส • เริ่มต้น 8,000 บาท)
8,000 บาท
 • จัดฟันระบบ Damon
  (จันระบบดามอน (จัดเสร็จเร็ว,เจ็บน้อย)
  • 2 เดือนแรกชำระ 12,000 บาท
  • เดือนต่อไปชำระเดือนละ 2,500 บาท จนจบการรักษา)
59,000 บาท
 • จัดฟันแบบเซรามิก
  (จัดฟันแบบเซรามิกผ่อนสบายๆ
  • 3เดือนแรกชำระเดือนละ 5,000 บาท
  • เดือนต่อไปชำระ เดือนละ 1,500 บาท จนจบการรักษา)
45,000 บาท
ทันตกรรมเด็ก
 • เคลือบฟลูออไรด์และตรวจฟัน
500 บาท
 • ถอนฟัน
250-350 บาท
 • อุดฟัน
400-800 บาท
 • คลอบฟันโลหะกันสนิม
1,500 บาท
รักษารากฟัน / Root Canal Treatment
 • รักษารากฟันหน้า (Anterior Tooth Root Canal Treatment)
ซี่ละ 3,000 บาท
 • รักษารากฟันกรามน้อย (Premolor Root Canal Treatment)
ซี่ละ 4,500 บาท
 • รักษารากฟันกรามน้อย (Molar Root Canal Treatment)
ซี่ละ 6,000 บาท
*หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรักษา 2-4 ครั้ง สามารถแบ่งชำระเป็นงวดๆได้
ฟันปลอมติดแน่น / Fixed Prosthodontics
 • เดือยฟันสำเร็จรูป (Prefabricated Post)
ซี่ละ 3,000 บาท
 • Core Build Up
ซี่ละ 1,000-1,500 บาท
 • ครอบฟันชั่วคราว (Temporary Crown)
ซี่ละ 1,500 บาท
 • ครอบฟัน Non -Precious
 ซี่ละ 6,000-7,000 บาท
 • ครอบฟัน Palladium-Based (2%Gold)
 ซี่ละ 10,000-11,000 บาท
 • ครอบฟัน Semi -Precious (45%Gold)
 ซี่ละ 12,000-13,000 บาท
 • ครอบฟัน High -Precious (87%Gold)
 ซี่ละ 14,000-15,000 บาท
 • ครอบฟันเซรามิค (All Ceramic Crown)
 ซี่ละ 12,000-18,000 บาท
 • ยึดครอบฟันหลุด
 ซี่ละ 500-1,000 บาท
*หมายเหตุ: สามารถแบ่งชำระเป็นงวดๆได้
ฟันปลอมถอดได้ / Removable Denture
 • ฟันปลอมบางส่วนฐานพลาสติก (Acrylic Partial Denture) ซี่แรก
ชิ้นละ 1,800 ซี่ต่อไป 300 บาท
 • ฟันปลอมบางส่วนฐานโลหะ (Removable Partial Denture) ซี่แรก
ชิ้นละ 7,800 ซี่ต่อไป 300 บาท
 • ฟันปลอมทั้งปาก (Acrylic Resin Complete Denture)
ชิ้นละ 9,000-10,000 บาท
 • ฟันปลอมทั้งปากโลหะ (Acrylic Resin Complete Denture with Metal Base)
ชิ้นละ 15,000 บาท
 • ซ่อมฟันปลอม (Repair Denture)
ครั้งละ 500-1,000 บาท
*หมายเหตุ: สามารถแบ่งชำระเป็นงวดๆได้